© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…
Poslání Našim    hlavním    posláním    je    „příchod    za    uživatelem“    do    jeho    domácího    prostředí.    Snažíme    se poskytnout   podporu   a   pomoc   klientům,   do   takové   míry,   aby   byli   schopni   setrvat,   co   nejdéle   v   jejich přirozeném prostředí a tím žili důstojným a plnohodnotným životem. Místní a časová dostupnost poskytování služeb Pečovatelská   služba   je   poskytována   jako   služba   terénní   –   v   domácnostech   uživatelů   pobývajících   na území města Olomouce a přilehlých vesnic ve vzdálenosti 30 km od Olomouce. Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hodin. Kontaktovat a domluvit péči můžete osobně i telefonicky v sekci Kontakty  a v sekci Napište nám Cílem pečovatelské služby je: Podpora uživatele v zachování jeho způsobu života ve vlastní domácnosti. Pomoc při udržení soběstačnosti, aby uživatel mohl co nejdéle žít v přirozeném prostředí. Zajistit uživateli aktivní život v maximálním rozsahu s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav. Podpora    v    sociálním    začleňování    (zachování    sociálních    vazeb    a    vytvoření    nových,    podpora rodinných příslušníků). Spokojenost uživatelů s naplňováním vlastních osobních cílů. Zvyšovat odbornost pracovníků služby. Zabezpečit odborné poradenství při vyřizování příspěvků na péči.   Zásady poskytování pečovatelské služby Respekt   a   rovný   přístup    –   respektujeme   osobnost   i   soukromí   uživatelů,   jejich   vůli,   přání,   jejich životní styl. Naši pracovníci dodržují pravidla etického kodexu. Individuální   přístup    –   každý   uživatel   je   jedinečná   osobnost,   proto   zohledňujeme   jeho   potřeby, možnosti   a   schopnosti.   Pomáháme   a   podporujeme   je   v   těch   oblastech,   kde   jejich   vlastní   síly   již nepostačují.     Zachováváme     svobodnou     vůli     uživatelů     při     řešení     každodenních     problémů. Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele. Sociální    začleňování     –    umožňujeme    a    podporujeme    udržení    stávajících    kontaktů    uživatelů    a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností. Doprovázení    –   spolu   s   uživatelem   hledáme   optimální   řešení   jejich   nepříznivé   situace.   Motivujeme   je k samostatnému stanovení cíle služby a plánování průběhu služby. Partnerství   a   komunikace    –   vztah   mezi   uživatelem   a   osobním   asistentem   je   založen   na   otevřené komunikaci a vzájemné spolupráci. Pružnost   a   odbornost   –   služba   se   neustále   vyvíjí   tak,   aby   co   nejvíce   vyhovovala   požadavkům   a potřebám uživatelů. Pečovatelskou službu provádí kvalifikovaní pracovníci.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.

tel.: 739 803 863

© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Poslání Našim   hlavním   posláním   je   „příchod   za   uživatelem“   do   jeho domácího   prostředí.   Snažíme   se   poskytnout   podporu   a   pomoc klientům,   do   takové   míry,   aby   byli   schopni   setrvat,   co   nejdéle   v jejich      přirozeném      prostředí      a      tím      žili      důstojným      a plnohodnotným životem. Místní     a     časová     dostupnost     poskytování služeb Pečovatelská   služba   je   poskytována   jako   služba   terénní   –   v domácnostech      uživatelů      pobývajících      na      území      města Olomouce    a    přilehlých    vesnic    ve    vzdálenosti    30    km    od Olomouce. Pečovatelská   služba   je   poskytována   7   dní   v   týdnu   od   7:00   do 19:00 hodin. Kontaktovat   a   domluvit   péči   můžete   osobně   i   telefonicky   v   sekci Kontakty  a v sekci Napište nám Cílem pečovatelské služby je: Podpora   uživatele   v   zachování   jeho   způsobu   života   ve vlastní domácnosti. Pomoc   při   udržení   soběstačnosti,   aby   uživatel   mohl   co nejdéle žít v přirozeném prostředí. Zajistit    uživateli    aktivní    život    v    maximálním    rozsahu    s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav. Podpora   v   sociálním   začleňování   (zachování   sociálních vazeb       a       vytvoření       nových,       podpora       rodinných příslušníků). Spokojenost   uživatelů   s   naplňováním   vlastních   osobních cílů. Zvyšovat odbornost pracovníků služby. Zabezpečit   odborné   poradenství   při   vyřizování   příspěvků na péči.   Zásady poskytování pečovatelské služby Respekt    a    rovný    přístup     –    respektujeme    osobnost    i soukromí    uživatelů,    jejich    vůli,    přání,    jejich    životní    styl. Naši pracovníci dodržují pravidla etického kodexu. Individuální     přístup      –     každý     uživatel     je     jedinečná osobnost,   proto   zohledňujeme   jeho   potřeby,   možnosti   a schopnosti.     Pomáháme     a     podporujeme     je     v     těch oblastech,     kde     jejich     vlastní     síly     již     nepostačují. Zachováváme     svobodnou     vůli     uživatelů     při     řešení každodenních        problémů.        Předpokládáme        aktivní spolupráci uživatele. Sociální    začleňování     –    umožňujeme    a    podporujeme udržení    stávajících    kontaktů    uživatelů    a    zapojení    do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností. Doprovázení     –    spolu    s    uživatelem    hledáme    optimální řešení     jejich     nepříznivé     situace.     Motivujeme     je     k samostatnému   stanovení   cíle   služby   a   plánování   průběhu služby. Partnerství   a   komunikace    –   vztah   mezi   uživatelem   a osobním   asistentem   je   založen   na   otevřené   komunikaci   a vzájemné spolupráci. Pružnost   a   odbornost   –   služba   se   neustále   vyvíjí   tak, aby    co    nejvíce    vyhovovala    požadavkům    a    potřebám uživatelů.     Pečovatelskou     službu     provádí     kvalifikovaní pracovníci.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

tel.: 739 803 863