© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Pečovatelská služba

Poslání

Našim    hlavním    posláním    je    „příchod    za    uživatelem“    do    jeho    domácího    prostředí.    Snažíme    se poskytnout   podporu   a   pomoc   klientům,   do   takové   míry,   aby   byli   schopni   setrvat,   co   nejdéle   v   jejich přirozeném prostředí a tím žili důstojným a plnohodnotným životem.

Místní a časová dostupnost poskytování služeb

Pečovatelská   služba   je   poskytována   jako   služba   terénní   –   v   domácnostech   uživatelů   pobývajících   na území města Olomouce a přilehlých vesnic ve vzdálenosti 30 km od Olomouce. Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hodin. Kontaktovat a domluvit péči můžete osobně i telefonicky v sekci Kontakty  a sekci Napište nám

Cíle pečovatelské služby

Podpora uživatele v zachování jeho způsobu života ve vlastní domácnosti, Pomoc při udržení soběstačnosti, aby uživatel mohl co nejdéle žít v přirozeném prostředí, Zajistit uživateli aktivní život v maximálním rozsahu s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, Podpora    v    sociálním    začleňování    (zachování    sociálních    vazeb    a    vytvoření    nových,    podpora rodinných příslušníků), Spokojenost uživatelů s naplňováním vlastních osobních cílů, Zvyšovat odbornost pracovníků služby, Zabezpečit odborné poradenství při vyřizování příspěvků na péči.

  Zásady poskytování pečovatelské služby

Respekt   a   rovný   přístup    –   respektujeme   osobnost   i   soukromí   uživatelů,   jejich   vůli,   přání,   jejich životní styl. Naši pracovníci dodržují pravidla etického kodexu Individuální   přístup    –   každý   uživatel   je   jedinečná   osobnost,   proto   zohledňujeme   jeho   potřeby, možnosti   a   schopnosti.   Pomáháme   a   podporujeme   je   v   těch   oblastech,   kde   jejich   vlastní   síly   již nepostačují.     Zachováváme     svobodnou     vůli     uživatelů     při     řešení     každodenních     problémů. Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele. Sociální    začleňování     –    umožňujeme    a    podporujeme    udržení    stávajících    kontaktů    uživatelů    a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností. Doprovázení    –   spolu   s   uživatelem   hledáme   optimální   řešení   jejich   nepříznivé   situace.   Motivujeme   je k samostatnému stanovení cíle služby a plánování průběhu služby. Partnerství   a   komunikace    –   vztah   mezi   uživatelem   a   osobním   asistentem   je   založen   na   otevřené komunikaci a vzájemné spolupráci. Pružnost   a   odbornost   –   služba   se   neustále   vyvíjí   tak,   aby   co   nejvíce   vyhovovala   požadavkům   a potřebám uživatelů. Pečovatelskou službu provádí kvalifikovaní pracovníci.
Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.
Poslání
© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují. Poslání Našim hlavním posláním je „příchod za uživatelem“ do jeho domácího prostředí. Snažíme se poskytnout podporu a pomoc klientům, do takové míry, aby byli schopni setrvat, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a tím žili důstojným a plnohodnotným životem. Místní a časová dostupnost poskytování služeb Pečovatelská služba je poskytována jako služba terénní – v domácnostech uživatelů pobývajících na území města Olomouce a přilehlých vesnic ve vzdálenosti 30 km od Olomouce. Pečovatelská   služba   je   poskytována   7   dní   v   týdnu   od   7:00 do 19:00 hodin. Kontaktovat   a   domluvit   péči   můžete   osobně   i   telefonicky   v sekci Kontakty  a sekci Napište nám Cíle pečovatelské služby Podpora uživatele v zachování jeho způsobu života ve vlastní domácnosti, Pomoc při udržení soběstačnosti, aby uživatel mohl co nejdéle žít v přirozeném prostředí, Zajistit uživateli aktivní život v maximálním rozsahu s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, Podpora v sociálním začleňování (zachování sociálních vazeb a vytvoření nových, podpora rodinných příslušníků), Spokojenost uživatelů s naplňováním vlastních osobních cílů, Zvyšovat odbornost pracovníků služby, Zabezpečit odborné poradenství při vyřizování příspěvků na péči.   Zásady poskytování pečovatelské služby Respekt a rovný přístup – respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Naši pracovníci dodržují pravidla etického kodexu Individuální přístup – každý uživatel je jedinečná osobnost, proto zohledňujeme jeho potřeby, možnosti a schopnosti. Pomáháme a podporujeme je v těch oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů. Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele. Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností. Doprovázení – spolu s uživatelem hledáme optimální řešení jejich nepříznivé situace. Motivujeme je k samostatnému stanovení cíle služby a plánování průběhu služby. Partnerství a komunikace – vztah mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na otevřené komunikaci a vzájemné spolupráci. Pružnost a odbornost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů. Pečovatelskou službu provádí kvalifikovaní pracovníci.  
§ § § § § § § § § § § § §
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Poslání