© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Pečovatelská služba

Přehled základních a fakultativních úkonů

Naše nabídka:

Poskytované služby

Ceník služeb

Přehled základních a

fakultativních úkonů

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pokud osoba nezachovává stravovací a pitný režim, kontrola a připomenutí Pomoc při oblékání a svlékání včetně ciálních pomůcek Oblékání, svlékání oděvu, nasazování a svlékání kompresivních punčoch, ortéz, protéz Pomoc při prostorové orientaci, samostatné- ho pohybu ve vnitřním prostoru Dopomoc při pohybu u hůře mobilních osob (2  FH, chodítko) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Osobně či pomocí zvedacího zařízení Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Česání vlasů, umytí vlasů, vysušení vlasů, holení u mužů, stříhání  nehtů na rukou Pomoc při použití WC Asistence při použití WC Pomoc při přípravě jídla a pití Pomoc při drobných úkonech při přípravě stravy (krájení, strouhání, uvaření čaje, ukrojení chleba…, ohřátí jídla Příprava a podání jídla a pití Ohřátí jídla, podání stravy do úst Dovoz nebo donáška jídla Od jiného poskytovatele Velký nákup Více než 1 malá taška a 5 kg -  115 Kč/úkon Praní a žehlení ložního prádla Praní v domácnosti a pračce uživatele Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy Praní v domácnosti a pračce uživatele, věšení prádla, přišití knoflíku Doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci a instituce Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět 11 Kč/km + čas pečovatelky Dohled na klientem, léky Kontrola klienta, zda si léky sám vzal, léky se nedávkují ani nepodávají do úst, mohou se pouze vysypat z dávkovače. Léky chystá zdravotní sestra či rodina. Pomoc s nácvikem a upevňováním motoric- kých, psychických a sociálních schopností Venkovní vycházka, malé pohybové aktivity směřující k udržení soběstačnosti, tréning psychických funkcí – paměti, vnímání, komunikace Bandáž dolní končetiny bez defektů jako prevence komplikací Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání běžných osobních záležitostí Vyzvednutí receptu, zajištění léků, telefonické vyřizování, vyřízení příspěvku na péči, zajištění domova pro seniory apod. Pomoc při zajištění velkého úklidu domác- Úklid ve skříních, umytí podlahy, umytí umyvadla, vany, WC, luxování, utření prachu, umytí schodů další požadavky předány kontakty na úklidovou službu Běžné nákupy a pochůzky Nákup (max 1 menší taška 5 kg), vyzvednutí receptu, vyzvednutí léků, přidělání klíčů, zaplacení složenek na poště apod. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: FAKULTATIVNÍ ÚKONY: ZÁKLADNÍ ÚKONY: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Běžný úklid a údržba domácnosti Každodenní činnosti jako přestlání a převlečení postele, vynesení koše, umytí nádobí po obědu, umytí pracovní plochy linky, vyvětrání, zametení, zalití květin
 a dovedností
nosti
© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.

Přehled základních a fakultativních úkonů

 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pokud osoba nezachovává stravovací a pitný režim, kontrola a připomenutí Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Oblékání, svlékání oděvu, nasazování a svlékání kompresivních punčoch, ortéz, protéz Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Dopomoc při pohybu u hůře mobilních osob (2  FH, chodítko) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Osobně či pomocí zvedacího zařízení Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Česání vlasů, umytí vlasů, vysušení vlasů, holení u mužů, stříhání  nehtů na rukou Pomoc při použití WC Asistence při použití WC Pomoc při přípravě jídla a pití Pomoc při drobných úkonech při přípravě stravy (krájení, strouhání, uvaření čaje, ukrojení chleba…), ohřátí jídla Příprava a podání jídla a pití Ohřátí jídla, podání stravy do úst Dovoz nebo donáška jídla Od jiného poskytovatele Velký nákup Více než 1 malá taška a 5 kg -  115 Kč/úkon Praní a žehlení ložního prádla Praní v domácnosti a pračce uživatele Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy Praní v domácnosti a pračce uživatele, věšení prádla, přišití  knoflíku Doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci a instituce Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět 11 Kč/km + čas pečovatelky Dohled na klientem, léky Kontrola klienta, zda si léky sám vzal, léky se nedávkují ani nepodávají do úst, mohou se pouze vysypat z dávkovače. Léky chystá zdravotní sestra či rodina. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických psychických a sociálních schopností a dovedností Venkovní vycházka, malé pohybové aktivity směřující k udržení soběstačnosti, tréning psychických funkcí – paměti, vnímání, komunikace Bandáž dolní končetiny bez defektů jako prevence komplikací Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání běžných osobních záležitostí Vyzvednutí receptu, zajištění léků, telefonické vyřizování, vyřízení příspěvku na péči, zajištění domova pro seniory apod. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Úklid ve skříních, umytí podlahy, umytí umyvadla, vany, WC, luxování, utření prachu, umytí schodů další předány kontakty na úklidovou službu Běžné nákupy a pochůzky Nákup (max 1 menší taška 5 kg), vyzvednutí receptu, vyzvednutí léků,  přidělání klíčů, zaplacení složenek na poště apod. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: FAKULTATIVNÍ ÚKONY: ZÁKLADNÍ ÚKONY: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Běžný úklid a údržba domácnosti Každodenní činnosti jako přestlání a převlečení postele, vynesení koše, umytí nádobí po obědě, umytí pracovní plochy linky, vyvětrání, zametení, zalití květin
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863