© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Pečovatelská služba

Přehled základních a fakultativních úkonů

Naše nabídka:

Poskytované služby

Ceník služeb

Přehled základních a

fakultativních úkonů

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.
A. Základní činnosti 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče   o vlastní osobu Částka / jednotka Četnost  pracovní dny dny pracovního volna  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 1 pracovníkem 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2pracovníky 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Částka / jednotka Četnost pracovní dny dny pracovního volna pomoc při úkonech osobní hygieny 1 pracovníkem 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod pomoc při úkonech osobní hygieny 2 pracovníky 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Částka / jednotka Četnost pracovní dny dny pracovního volna dovoz nebo donáška oběda 50,- Kč/úkon 50,- Kč/úkon dovoz nebo donáška snídaně 50,- Kč/úkon 50,- Kč/úkon společný dovoz nebo donáška oběda a večeře 50,- Kč/úkon 50,- Kč/úkon pomoc při přípravě jídla a pití 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod příprava a podání jídla a pití 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti Částka / jednotka Četnost pracovní dny dny pracovního volna běžný klid a údržba domácnosti 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod donáška vody 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod běžný nákup a pochůzky 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod velký nákup 145,- Kč/úkon neposkytuje se praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 135/hod 135/hod praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 135/ hod 135/hod 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Částka / jednotka Četnost pracovní dny dny pracovního volna doprovázení dospělých do školy, školského                                           zařízení, k lékaři, zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod Částka / jednotka Četnost pracovní dny dny pracovního volna přeprava osob – částka za 1 km 18,- Kč/km neposkytuje se Dohled nad léky -chystá zdravotní sestra 155/hod 155/hod doprovod nad rámec základních činností 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod Dohled - dlouhodobý 165,- Kč/hod 165- Kč/hod
Platné od 1.1.2023
pomoc při použití WC 155,- Kč/hod 155,- Kč/hod
B.Fakultativní činnosti