© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

O nás…

Našim hlavním posláním je „příchod za uživatelem“ do jeho domácího prostředí. Společnost    Bohemie    Olomoucká    domácí    péče,    s.r.o. byla   založena   v   roce   2015   s   cílem   poskytovat   kvalitní sociální     služby,     provozované     v     domácím     prostředí každému uživateli v celém regionu Olomouc. Dále   se   realizujeme   v   oblasti   dopravy   spoluobčanů,   kteří se nemohou z nějakého důvody dopravit sami. Všechny   služby,   které   nabízíme,   jsou   zaměřeny   na   to, aby   umožnily   nemocným,   zdravotně   postiženým   i   jejich rodinám   snadnější   a   spokojenější   život   v   případech,   kdy potřebují profesionální pomoc a péči.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

O nás…

Našim hlavním posláním je „příchod za uživatelem“ do jeho domácího prostředí. Společnost    Bohemie    Olomoucká    domácí    péče,    s.r.o.    byla založena    v    roce    2015    s    cílem    poskytovat    kvalitní    sociální služby,   provozované   v   domácím   prostředí   každému   uživateli   v celém regionu Olomouc. Dále   se   realizujeme   v   oblasti   dopravy   spoluobčanů,   kteří   se nemohou z nějakého důvody dopravit sami. Všechny    služby,    které    nabízíme,    jsou    zaměřeny    na    to,    aby umožnily    nemocným,    zdravotně    postiženým    i    jejich    rodinám snadnější    a    spokojenější    život    v    případech,    kdy    potřebují profesionální pomoc a péči.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863