© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…
Posláním   naší   společnosti   je   zajišťovat   v   celém   regionu   kvalitní,   bezpečnou   a   pohodlnou   dopravu   uživatelům,   kteří   naši   pomoc potřebují.   Handicapovaným,   matkám   s   dětmi,   seniorům,   ale   i   lidem,   kteří   nemají   nárok   na   přepravu   sanitními   vozy,   nabízíme pohodlnější, levnější cestu do místa určení (nákupy, k lékaři, návštěva přátel a jiné). Našim   hlavním   cílem   je   býti   oporou   uživatelům   v   každé   životní   situaci.   Základním   smyslem   služby   je   jednoduchá   přeprava   od domu   do   určeného   místa   a   případně   i   zpět,   to   vše   v   klidu   a   pohodlí,   což   je   pro   uživatele   velkým   přínosem,   převážně   starším občanům, kteří mají často sníženou mobilitu. Díky této službě dojde k ulehčení života nejen starších občanů. Jsme   lidé,   které   naše   práce   baví.   A   může   říci,   že   jsme   skutečně   spokojeni,   až   ve   chvíli,   kdy   jsou   spokojeni   naši   klienti.   Naše společnost se vždy řídí srdcem a vyznáváme následující hodnoty:

H = HODNĚ KVALITNÍ

-  KVALITNÍ, BEZPEČNÁ A POHODLNÁ CESTA BEZ STRESU

O = OHLEDUPLNOST A ZÁJEM O KLIENTA

- AKTIVNĚ POMÁHÁME A JEDNÁME V ZÁJMU KLIENTA NAD RÁMEC NAŠIC POVINNOSTÍ,

D = DŮVĚRYHODNOST – ŘIDIČI S OSVEDČENOU PRAXÍ

N = NASLOUCHÁNÍ – OSOBNÍ PŘÍSTUP A INDIVIDUÁLNÍ REŠENÍ ODBJEDNÁVKY

O = OTEVŘENOST

T = TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

- ÚCTA K JEDNOTLIVCI A VZÁJEMNÉ KOREKTNÍ CHOVÁNÍ TÝMU ZAMĚSTNANCŮ

A = ABSOLUTNÍ DOKONALOST

- COKOLIV MÉNĚ NEŽ DOKONALÉ NENÍ PRO NÁS PŘÍPUSTNÉ
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

Převoz nemocných, seniorů

a handicapovaných osob

tel.: 739 803 863

© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Převozová služba

Posláním   naší   společnosti   je   zajišťovat   v   celém   regionu   kvalitní, bezpečnou   a   pohodlnou   dopravu   uživatelům,   kteří   naši   pomoc potřebují.   Handicapovaným,   matkám   s   dětmi,   seniorům,   ale   i lidem,   kteří   nemají   nárok   na   přepravu   sanitními   vozy,   nabízíme pohodlnější,   levnější   cestu   do   místa   určení   (nákupy,   k   lékaři, návštěva přátel a jiné). Našim   hlavním   cílem   je   býti   oporou   uživatelům   v   každé   životní situaci.   Základním   smyslem   služby   je   jednoduchá   přeprava   od domu   do   určeného   místa   a   případně   i   zpět,   to   vše   v   klidu   a pohodlí,    což    je    pro    uživatele    velkým    přínosem,    převážně starším   občanům,   kteří   mají   často   sníženou   mobilitu.   Díky   této službě dojde k ulehčení života nejen starších občanů. Jsme   lidé,   které   naše   práce   baví. A   může   říci,   že   jsme   skutečně spokojeni,   až   ve   chvíli,   kdy   jsou   spokojeni   naši   klienti.   Naše společnost    se    vždy    řídí    srdcem    a    vyznáváme    následující hodnoty:

H = HODNĚ KVALITNÍ

-     KVALITNÍ,    BEZPEČNÁ    A    POHODLNÁ    CESTA    BEZ STRESU

O = OHLEDUPLNOST A ZÁJEM O KLIENTA

- AKTIVNĚ   POMÁHÁME   A   JEDNÁME   V   ZÁJMU   KLIENTA NAD RÁMEC NAŠIC POVINNOSTÍ,

D = DŮVĚRYHODNOST – ŘIDIČI S

OSVEDČENOU PRAXÍ

N = NASLOUCHÁNÍ – OSOBNÍ PŘÍSTUP A

INDIVIDUÁLNÍ REŠENÍ ODBJEDNÁVKY

O = OTEVŘENOST

T = TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

- ÚCTA     K     JEDNOTLIVCI     A     VZÁJEMNÉ     KOREKTNÍ CHOVÁNÍ TÝMU ZAMĚSTNANCŮ

A = ABSOLUTNÍ DOKONALOST

- COKOLIV    MÉNĚ    NEŽ    DOKONALÉ    NENÍ    PRO    NÁS PŘÍPUSTNÉ
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

tel.: 739 803 863