© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Ceník

Dny pracovní - 155 Kč/hod Dny pracovního klidu a volna/svátky – 155 Kč/hod Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Fakultativní úkony: Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět. Dohled nad klientem, léky. Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání běžných osobních záležitostí. Pomoc   s   nácvikem   a   upevňováním   motorických,   psychických   a   sociálních   schopností   a dovedností. Základní sociální poradenství: zdarma Pokud   poskytování   služby,   včetně   času   nezbytného   k   zajištění   úkonů,   netrvá   celou   hodinu,   výše úhrady se poměrně krátí, nejméně ¼ hod. Úhrada   za   dopravu,   respektive   čas   pečovatele   /   pečovatelky   strávený   dopravou,   se   zakalkuluje do hodinové sazby za úkony pečovatelské služby, nejméně však 15 minut Objednání služby na telefonním čísle: 739 803 863 Kompletní ceník je ke stažení v odkazu Dokumenty
Ceník služeb
Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.

Pečovatelská služba

© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.

Ceník služeb

Ceník

Výše úhrady za základní úkony pečovatelské služby činní: Dny pracovní - 120,-/hod Dny pracovního klidu a volna - 130,-/hod Svátky - 130,-/hod                                                      Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, nejméně  ¼ hod. Úhrada za dopravu, respektive čas pečovatele / pečovatelky strávený dopravou, se zakalkuluje do hodinové sazby za úkony pečovatelské služby, nejméně však 15 minut. Kompletní ceník je ke stažení v odkazu Dokumenty  
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863