© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Informace o použití cookies

Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Cookies Cookies   jsou   textové   soubory,   které   identifikují   váš   počítač   pro   náš   server.   Cookies   neidentifikují   uživatele,   pouze   počítač. Mnoho stránek cookies zasílá při každé návštěvě kvůli sledování jejich počtu. Cookies   samy   o   sobě   neuchovají   Vaši   e-mailovou   adresu   nebo   jiné   osobní   údaje,   pokud   se   nám   tyto   informace   nerozhodnete poskytnout sami, například při registraci na našich webových stránkách. Výňatek ze smluvních podmínek Google Analytic Tyto   stránky   používají   službu   Google   Analytics,   poskytovanou   společností   Google,   Inc.   (dále   jen   „Google“).   Služba   Google Analytics   používá   souborů   „cookies“,   které   jsou   textovými   soubory   ukládanými   do   vašeho   počítače   umožňující   analýzu způsobu   užívání   této   stránky   jejími   uživateli.   Informace   vygenerované   souborem   cookie   o   užívání   stránky   (včetně   vaší   IP adresy)   bude   společností   Google   přenesen   a   uložen   na   serverech   ve   Spojených   státech.   Google   bude   užívat   těchto   informací pro   účely   vyhodnocování   užívání   stránky   a   vytváření   zpráv   o   její   aktivitě,   určených   pro   její   provozovatele,   a   pro   poskytování dalších   služeb   týkajících   se   činností   na   stránce   a   užívání   internetu   vůbec.   Google   může   také   poskytnout   tyto   informace   třetím osobám,   bude-li   to   požadováno   zákonem   nebo   budu-li   takovéto   třetí   osoby   zpracovávat   tyto   informace   pro   Google.   Google nebude   spojovat   vaší   IP   adresu   s   jakýmikoli   jinými   daty,   která   má   k   dispozici.   Můžete   odmítnout   používání   souborů   cookies volbou   v   příslušném   nastavení   ve   vašem   prohlížeči,   avšak   uvědomte   si,   že   jestliže   tak   učiníte,   tak   nebudete   schopni   plně využívat   veškeré   funkce   této   stránky.   Používáním   této   stránky   souhlasíte   se   zpracováváním   údajů   o   vás   společností   Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Pokud   chcete   odstranit   ze   svého   prohlížeče   tyto   služby   obecně,   tedy   i   na   jiných   webových   stránkách   používající   cookies, instalujte do svého prohlížeče doplněk, který tuto službu potlačí. Odkaz je zde
© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Informace o použití

cookies

Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

odpbohemie@gmail.com

tel.: 739 803 863

Cookies Cookies   jsou   textové   soubory,   které   identifikují   váš   počítač pro    náš    server.    Cookies    neidentifikují    uživatele,    pouze počítač.   Mnoho   stránek   cookies   zasílá   při   každé   návštěvě kvůli sledování jejich počtu. Cookies   samy   o   sobě   neuchovají   Vaši   e-mailovou   adresu nebo    jiné    osobní    údaje,    pokud    se    nám    tyto    informace nerozhodnete   poskytnout   sami,   například   při   registraci   na našich webových stránkách. Výňatek ze smluvních podmínek Google Analytic Tyto      stránky      používají      službu      Google      Analytics, poskytovanou      společností      Google,      Inc.      (dále      jen „Google“).    Služba    Google    Analytics    používá    souborů „cookies“,    které    jsou    textovými    soubory    ukládanými    do vašeho   počítače   umožňující   analýzu   způsobu   užívání   této stránky       jejími       uživateli.       Informace       vygenerované souborem   cookie   o   užívání   stránky   (včetně   vaší   IP   adresy) bude   společností   Google   přenesen   a   uložen   na   serverech ve     Spojených     státech.     Google     bude     užívat     těchto informací    pro    účely    vyhodnocování    užívání    stránky    a vytváření     zpráv     o     její     aktivitě,     určených     pro     její provozovatele,   a   pro   poskytování   dalších   služeb   týkajících se   činností   na   stránce   a   užívání   internetu   vůbec.   Google může    také    poskytnout    tyto    informace    třetím    osobám, bude-li    to    požadováno    zákonem    nebo    budu-li    takovéto třetí   osoby   zpracovávat   tyto   informace   pro   Google.   Google nebude   spojovat   vaší   IP   adresu   s   jakýmikoli   jinými   daty, která   má   k   dispozici.   Můžete   odmítnout   používání   souborů cookies     volbou     v     příslušném     nastavení     ve     vašem prohlížeči,   avšak   uvědomte   si,   že   jestliže   tak   učiníte,   tak nebudete    schopni    plně    využívat    veškeré    funkce    této stránky.      Používáním      této      stránky      souhlasíte      se zpracováváním    údajů    o    vás    společností    Google,    a    to způsobem a k účelu shora uvedeným. Pokud   chcete   odstranit   ze   svého   prohlížeče   tyto   služby obecně,   tedy   i   na   jiných   webových   stránkách   používající cookies,   instalujte   do   svého   prohlížeče   doplněk,   který   tuto službu potlačí. Odkaz je zde