© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Poskytované služby:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Pomoc při úkonech osobní hygieny. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. Pomoc při použití WC. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Dovoz nebo donáška jídla. Pomoc při přípravě jídla a pití. Příprava a podání jídla a pití. Běžné nákupy a pochůzky. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. Doprovázení k lékaři a jiným institucím a zpět. Fakultativní: Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět. Dohled užitím léků, měření krevního tlaku. Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání běžných osobních záležitostí. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.

tel.: 739 803 863

Naše nabídka:

Poskytované služby:

Ceník služeb

Přehled základních a

fakultativních úkonů

Poskytované služby

© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Poskytované služby:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití. Pomoc     při     oblékání     a     svlékání     včetně     speciálních pomůcek. Pomoc   při   prostorové   orientaci,   samostatném   pohybu   ve vnitřním prostoru. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Pomoc při úkonech osobní hygieny. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. Pomoc při použití WC. Zajištění    stravy    odpovídající    věku,    zásadám    racionální výživy a potřebám dietního stravování. Dovoz nebo donáška jídla. Pomoc při přípravě jídla a pití. Příprava a podání jídla a pití. Běžné nákupy a pochůzky. Velký   nákup,   například   týdenní   nákup,   nákup   ošacení   a nezbytného vybavení domácnosti. Praní   a   žehlení   ložního   prádla,   popřípadě   jeho   drobné opravy. Doprovázení k lékaři a jiným institucím a zpět. Fakultativní: Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět. Dohled užitím léků, měření krevního tlaku. Pomoc    při    uplatňování    práv,    zájmů    a    při    obstarávání běžných osobních záležitostí. Pomoc      s      nácvikem      a      upevňováním      motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

tel.: 739 803 863