© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Ceník služeb

Výše úhrady za základní úkony pečovatelské služby činní: Dny pracovní - 110,-/hod Dny pracovního klidu a volna - 120,-/hod Svátky - 120,-/hod                                                      Pokud   poskytování   služby,   včetně   času   nezbytného   k   zajištění   úkonů,   netrvá   celou   hodinu,   výše úhrady se poměrně krátí, nejméně  ¼ hod. Úhrada   za   dopravu,   respektive   čas   pečovatele/pečovatelky   strávený   dopravou,   se   zakalkuluje do hodinové sazby za úkony pečovatelské služby, nejméně však 10 minut.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby nabízíme lidem, závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují.

tel.: 739 803 863

Ceník služeb

© Copyright Bohemie ODP s.r.o.  2016
Jsme tu pro Vás…

Pečovatelská služba

Ceník služeb

Výše úhrady za základní úkony pečovatelské služby činní: Dny pracovní - 110,-/hod Dny pracovního klidu a volna - 120,-/hod Svátky - 120,-/hod                                                      Pokud   poskytování   služby,   včetně   času   nezbytného   k   zajištění úkonů,    netrvá    celou    hodinu,    výše    úhrady    se    poměrně    krátí, nejméně  ¼ hod. Úhrada   za   dopravu,   respektive   čas   pečovatele/pečovatelky strávený   dopravou,   se   zakalkuluje   do   hodinové   sazby   za úkony pečovatelské služby, nejméně však 10 minut.
Olomoucká Domácí Péče s.r.o.
Jsme tu pro Vás…

tel.: 739 803 863